woord OT NT apo Bijbel
haastige1023

Vindplaatsen van haastige in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jezus Sirach 28:12
Een haastige twist ontsteekt het vuur, en een haastend gevecht vergiet bloed.

Jezus Sirach 43:24
Maar een haastige genezing van al deze dingen is de nevel, de dauw die door de hitte ontstaat, verblijdt ze.