woord OT NT apo Bijbel
haastigen1001

Vindplaatsen van haastigen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 3:25
Vrees niet voor haastigen schrik, noch voor de verwoesting der goddelozen, als zij komt.