woord OT NT apo Bijbel
haastte231327

Vindplaatsen van haastte in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 19:6
En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap.