woord OT NT apo Bijbel
haastte231327

Vindplaatsen van haastte in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Jezus Sirach 50:18
Dan haastte al het volk in het gemeen, en viel op hun aangezicht ter aarde, om hun Here, de almachtige en Allerhoogste God, aan te bidden.

1 Makkabee├źn 13:10
En hij vergaderde alle strijdbare mannen, haastte zich de muren van Jeruzalem op te bouwen, en hij versterkte de stad rondom.

2 Makkabee├źn 9:14
Dat hij de heilige stad, tot welke bij haastte te komen, om ze ten gronde uit te roeien, en tot een grafplaats te maken, vrij zou stellen;