woord OT NT apo Bijbel
haastzijt1001

Vindplaatsen van haastzijt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 16:3
Gij zult niets gedesemds op hetzelve eten; zeven dagen zult gij ongezuurde broden op hetzelve eten, een brood der ellende, (want in der haastzijt gij uit Egypteland uitgetogen); opdat gij gedenkt aan den dag van uw uittrekken uit Egypteland, al de dagen uws levens.