woord OT NT apo Bijbel
haatten4138

Vindplaatsen van haatten in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 19:14
En zijn burgers haatten hem, en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet, dat deze over ons koning zij.