woord OT NT apo Bijbel
haattet1012

Vindplaatsen van haattet in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Richteren 15:2
Want haar vader zeide: Ik sprak zeker, dat gij haar ganselijk haattet, zo heb ik haar aan uw metgezel gegeven. Is niet haar kleinste zuster schoner dan zij? Laat ze u toch zijn in de plaats van haar.