woord OT NT apo Bijbel
haattet1012

Vindplaatsen van haattet in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 5:30
En of gij schoon uw volk haattet, zo moest het door uw handen getuchtigd worden.