woord OT NT apo Bijbel
haavvim1001

Vindplaatsen van haavvim in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jozua 18:23
En Haavvim, en Para, en Ofra,