woord OT NT apo Bijbel
habakuk2068

Vindplaatsen van habakuk in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Habakuk 1:1
De last, welken Habakuk, de profeet, gezien heeft.

Habakuk 3:1
Een gebed van Habakuk, den profeet, op Sjigjonoth.