woord OT NT apo Bijbel
habazzinja1001

Vindplaatsen van habazzinja in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 35:3
Toen nam ik Jaazanja, den zoon van Jeremia, den zoon van Habazzinja, mitsgaders zijn broederen, en al zijn zonen, en het ganse huis der Rechabieten;