woord OT NT apo Bijbel
hachalja2002

Vindplaatsen van hachalja in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Nehemia 1:1
De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hachalja. En het geschiedde in de maand Chisleu, in het twintigste jaar, als ik te Susan in het paleis was;

Nehemia 10:1
Tot de verzegelingen nu waren: Nehemia Hattirsatha, zoon van Hachalja, en Zidkia,