woord OT NT apo Bijbel
hadadrimmon1001

Vindplaatsen van hadadrimmon in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Zacharia 12:11
Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklage groot zijn, gelijk die rouwklage van Hadadrimmon, in het dal van Megiddon.