woord OT NT apo Bijbel
hadar2002

Vindplaatsen van hadar in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Genesis 25:15
Hadar en Thema, Jetur, Nafis en Kedma.

Genesis 36:39
En BaƤl-hanan, de zoon van Achbor, stierf, en Hadar regeerde in zijn plaats; en de naam zijner stad was Pahu; en de naam zijner huisvrouw was Mechetabeel, een dochter van Matred, de dochter van Me-zahab.