woord OT NT apo Bijbel
hadasa1001

Vindplaatsen van hadasa in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jozua 15:37
Zenan, en Hadasa, en Migdal-gad,