woord OT NT apo Bijbel
hadid3003

Vindplaatsen van hadid in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Ezra 2:33
De kinderen van Lod, Hadid en Ono, zevenhonderd vijf en twintig.

Nehemia 7:37
De kinderen van Lod, Hadid en Ono, zevenhonderd een en twintig;

Nehemia 11:34
Hadid, Zeboim, Neballat,