woord OT NT apo Bijbel
hadlai1001

Vindplaatsen van hadlai in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Kronieken 28:12
Toen maakten zich mannen op van de hoofden der kinderen van Efraïm, Azaria, de zoon van Johanan, Berechja, de zoon van Mesillemoth en Jehizkia, de zoon van Sallum, en Amasa, de zoon van Hadlai, tegen degenen, die uit het heir kwamen.