woord OT NT apo Bijbel
hadoram4004

Vindplaatsen van hadoram in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Genesis 10:27
En Hadoram, en Usal, en Dikla,

1 Kronieken 1:21
En Hadoram, en Uzal, en Dikla,

1 Kronieken 18:10
Zo zond hij zijn zoon Hadoram tot den koning David, om hem naar zijn welstand te vragen, en om hem te zegenen, vanwege dat hij met Hadar-ezer gestreden, en hem verslagen had (want Hadar-ezer voerde oorlog tegen Thou), en alle gouden, en zilveren, en koperen vaten;

2 Kronieken 10:18
Toen zond de koning Rehabeam Hadoram, die over de schatting was; en de kinderen Israƫls stenigden hem met stenen, dat hij stierf; maar de koning Rehabeam verkloekte zich, om op een wagen te klimmen, dat hij naar Jeruzalem vluchtte.