woord OT NT apo Bijbel
hagab2002

Vindplaatsen van hagab in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Leviticus 11:22
Van die zult gij deze eten: den sprinkhaan naar zijn aard, en den solham naar zijn aard, en den hargol naar zijn aard, en den hagab naar zijn aard.

Ezra 2:46
De kinderen van Hagab, de kinderen van Samlai, de kinderen van Hanan;