woord OT NT apo Bijbel
hagaba2002

Vindplaatsen van hagaba in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Ezra 2:45
De kinderen van Lebana, de kinderen van Hagaba, de kinderen van Akkub;

Nehemia 7:48
De kinderen van Lebana, de kinderen van Hagaba, de kinderen van Salmai;