woord OT NT apo Bijbel
hagarenen4004

Vindplaatsen van hagarenen in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

1 Kronieken 5:10
En in de dagen van Saul voerden zij krijg tegen de Hagarenen, die vielen door hun hand; en zij woonden in hun tenten tegen de gehele oostzijde van Gilead.

1 Kronieken 5:19
En zij voerden krijg tegen de Hagarenen, en tegen Jethur, en Nafis, en Nodab.

1 Kronieken 5:20
Doch zij werden geholpen tegen hen, en de Hagarenen werden in hun hand gegeven, en allen, die met hen waren; omdat zij tot God riepen in den krijg, zo liet Hij Zich van hen verbidden, dewijl zij op Hem vertrouwden.

Psalmen 83:7
De tenten van Edom en der Ismaƫlieten, Moab en de Hagarenen;