woord OT NT apo Bijbel
hage1001

Vindplaatsen van hage in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Richteren 6:26
En bouw den HEERE, uw God, een altaar, op de hoogte dezer sterkte, in een bekwame plaats; en neem den tweeden var, en offer een brandoffer met het hout der hage, die gij zult hebben afgehouwen.