woord OT NT apo Bijbel
hagels2103

Vindplaatsen van hagels in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Openbaring 16:21
En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage was zeer groot.