woord OT NT apo Bijbel
hagelsteen1001

Vindplaatsen van hagelsteen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 78:47
Hij doodde hun wijnstok door den hagel, en hun wilde vijgebomen door vurigen hagelsteen.