woord OT NT apo Bijbel
hagelvlekkige2002

Vindplaatsen van hagelvlekkige in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Zacharia 6:3
En aan den derden wagen witte paarden; en aan den vierden wagen hagelvlekkige paarden, die sterk waren.

Zacharia 6:6
Aan welken wagen de zwarte paarden zijn, die paarden gaan uit naar het Noorderland; en de witte gaan uit, dezelve achterna; en de hagelvlekkige gaan uit naar het Zuiderland.