woord OT NT apo Bijbel
hagelvloed1001

Vindplaatsen van hagelvloed in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 28:2
Ziet, de Heere heeft een sterke en machtige, er is gelijk een hagelvloed, een poort des verderfs; gelijk een vloed der sterke wateren; die overvloeien, zal Hij ze ter aarde nederwerpen met de hand.