woord OT NT apo Bijbel
haggai110314

Vindplaatsen van haggai in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

3 Ezra 6:1
IN het tweede jaar nu van het koninkrijk van Darius profeteerde de profeet Haggai en Zacharia de zoon van Addo, over de Joden, die in Judea en Jeruzalem waren, in de naam van de God Israƫls.

3 Ezra 7:3
En de heilige werken gingen gelukkig voort, als de profeten Haggai en Zacharia profeteerden.

4 Ezra 1:40
En Nahum, en Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, en Maleachi, die ook de engel des Heren genaamd is.