woord OT NT apo Bijbel
haggi2002

Vindplaatsen van haggi in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Genesis 46:16
En de zonen van Gad: Zifjon en Haggi, Schuni en Ezbon, Eri en Arodi, en Areli.

Numeri 26:15
De zonen van Gad, naar hun geslachten: van Zefon het geslacht der Zefonieten; van Haggi het geslacht der Haggieten; van Suni het geslacht der Sunieten.