woord OT NT apo Bijbel
haggieten1001

Vindplaatsen van haggieten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 26:15
De zonen van Gad, naar hun geslachten: van Zefon het geslacht der Zefonieten; van Haggi het geslacht der Haggieten; van Suni het geslacht der Sunieten.