woord OT NT apo Bijbel
haggija1001

Vindplaatsen van haggija in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 6:30
Zijn zoon Simea; zijn zoon Haggija; zijn zoon Asaja.