woord OT NT apo Bijbel
hakken1001

Vindplaatsen van hakken in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 7:25
Ook al de bergen, die men met houwelen pleegt om te hakken, daar zal men niet komen uit vrees der doornen en der distelen; maar die zullen wezen tot inzending van den os, en tot vertreding van het kleinvee.