woord OT NT apo Bijbel
halen382747

Vindplaatsen van halen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Handelingen 5:21
Als zij nu dit gehoord hadden, gingen zij tegen den morgenstond in den tempel, en leerden. Maar de hogepriester, en die met hem waren, gekomen zijnde, riepen den raad te zamen, en al de oudsten der kinderen Israƫls, en zonden naar den kerker, om hen te halen.

Romeinen 13:2
Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen.