woord OT NT apo Bijbel
halm3003

Vindplaatsen van halm in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Genesis 41:5
Daarna sliep hij en droomde andermaal; en ziet, zeven aren rezen op, in een halm, vet en goed.

Genesis 41:22
Daarna zag ik in mijn droom, en zie, zeven aren rezen op in een halm, vol en goed.

Exodus 9:31
Het vlas nu, en de gerst werd geslagen; want de gerst was in de aar, en het vlas was in den halm.