woord OT NT apo Bijbel
halsbanden1012

Vindplaatsen van halsbanden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Richteren 8:26
En het gewicht der gouden voorhoofdsierselen, die hij begeerd had, was duizend en zevenhonderd sikkelen gouds, zonder de maantjes, en ketenen, en purperen klederen, die de koningen der Midianieten aangehad hadden, en zonder de halsbanden, die aan de halzen hunner kemelen geweest waren.