woord OT NT apo Bijbel
halsijzer0011

Vindplaatsen van halsijzer in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 6:25
En steek uw voeten in haar boeien, en uw hals in haar halsijzer.