woord OT NT apo Bijbel
halssieraad2002

Vindplaatsen van halssieraad in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Spreuken 25:12
Een wijs bestraffer bij een horend oor, is een gouden oorsiersel, en een halssieraad van het fijnste goud.

Hosea 2:12
En Ik zal over haar bezoeken de dagen des BaƤls, waarin zij dien gerookt heeft, en zich versierd met haar voorhoofdsiersel, en haar halssieraad, en is haar boelen nagegaan, maar heeft Mij vergeten, spreekt de HEERE.