woord OT NT apo Bijbel
halven303033

Vindplaatsen van halven in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Openbaring 11:9
En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en nati├źn, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden.

Openbaring 11:11
En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden.

Openbaring 12:14
En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang.