woord OT NT apo Bijbel
ham1001

Vindplaatsen van ham in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Genesis 14:5
Zo kwam Kedor-laomer in het veertiende jaar, en de koningen, die met hem waren, en sloegen de Refaieten in Asteroth-karnaim, en de Zuzieten in Ham, en de Emieten in Schave-kiriathaim;