woord OT NT apo Bijbel
hameren2002

Vindplaatsen van hameren in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Koningen 6:7
Het huis nu, als het gebouwd werd, werd met volmaakten steen, zoals dezelve toegevoerd was, gebouwd; zodat geen hameren, noch bijl of enig ijzeren gereedschap gehoord werd in het huis, als het gebouwd werd.

Jeremia 10:4
Men pronkt het op met zilver en met goud; zij hechten ze met nagelen en met hameren, opdat het niet waggele.