woord OT NT apo Bijbel
hamers1001

Vindplaatsen van hamers in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 44:12
De ijzersmid maakt een bijl, en werkt in den gloed, en formeert het met hamers, en werkt het met zijn sterken arm; ook lijdt hij honger, totdat hij krachteloos wordt, hij drinkt geen water, totdat hij amechtig wordt.