woord OT NT apo Bijbel
hammath2002

Vindplaatsen van hammath in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jozua 19:35
De vaste steden nu zijn: Ziddim, Zer en Hammath, Rakkath en Cinnereth,

1 Kronieken 2:55
En de huisgezinnen der schrijvers, die te Jabes woonden, de Tirathieten, de Simeathieten, de Suchathieten; dezen zijn de Kenieten, die gekomen zijn van Hammath, den vader van het huis van Rechab.