woord OT NT apo Bijbel
hammon2002

Vindplaatsen van hammon in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jozua 19:28
En Ebron, en Rehob, en Hammon, en Kana, tot aan groot Sidon.

1 Kronieken 6:76
En van den stam van Nafthali: Kedes in Galilea, en haar voorsteden, en Hammon en haar voorsteden, en Kirjathaim en haar voorsteden.