woord OT NT apo Bijbel
hammuël1001

Vindplaatsen van hammuël in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 4:26
De kinderen van Misma waren dezen: Hammuël zijn zoon, Zaccur zijn zoon, Simeï zijn zoon.