woord OT NT apo Bijbel
hamram1001

Vindplaatsen van hamram in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 1:41
De kinderen van Ana waren Dison; en de zonen van Dison waren Hamram, en Esban, en Jithran, en Cheran.