woord OT NT apo Bijbel
hamul3003

Vindplaatsen van hamul in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Genesis 46:12
En de zonen van Juda: Er, en Onan, en Sela, en Perez, en Zerah. Doch Er en Onan waren gestorven in het land van KanaƤn; en de zonen van Perez waren Hezron en Hamul.

Numeri 26:21
En de zonen van Perez waren: van Hezron het geslacht der Hezronieten; van Hamul het geslacht der Hamulieten.

1 Kronieken 2:5
De kinderen van Perez waren Hezron en Hamul.