woord OT NT apo Bijbel
hamulieten1001

Vindplaatsen van hamulieten in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 26:21
En de zonen van Perez waren: van Hezron het geslacht der Hezronieten; van Hamul het geslacht der Hamulieten.