woord OT NT apo Bijbel
han0011

Vindplaatsen van han in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 50:21
Dan hief Simon, de Hogepriester, afklimmende, zijn han den op over de ganse gemeente der kinderen Israƫls, om hun te geven de zegen des Heren met zijn lippen, en om in zijn naam te roemen.