woord OT NT apo Bijbel
handel132318

Vindplaatsen van handel in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Lukas 23:51
(Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel) van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het Koninkrijk Gods verwachtte;

Jakobus 3:16
Want waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel.