woord OT NT apo Bijbel
handeldet1001

Vindplaatsen van handeldet in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 1:43
Doch als ik tot u sprak, zo hoordet gij niet, maar waart den mond des HEEREN wederspannig, en handeldet trotselijk, en toogt op naar het gebergte.