woord OT NT apo Bijbel
handeling1236

Vindplaatsen van handeling in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Samuël 20:19
En als gij de drie dagen zult uitgebleven zijn, kom haastig af, en ga tot die plaats, waar gij u verborgen hadt ten dage dezer handeling; en blijf bij den steen Ezel.